Cách trồng nấm linh chi

Viện SIAMB nhận đào tạo cách trồng nấm linh chi cho những ai thích Linh chi. Học viên được đào tạo trực tiếp tại trại thực nghiệm trồng nấm linh chi của viện. Học viên được bảo hành suốt đời sau khi học xong khóa đào tạo Cách trồng nấm linh chi của Viện SIAMB.

Statistics

User Accessed 346,564

User Online3

;